การชำระเงินและจัดส่งสินค้า (Payment and Delivery)

ประเภทการชำระเงิน

1. ท่านสามารถชำระเงินผ่านธนาคารโดยตรง  ไปยังบัญชีธนาคารที่กำหนดซึ่งจะส่งไปยังอีเมลล์ของท่านและท่านจะต้องถ่ายภาพหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่อีเมลล์   info@myhealthythai.com 

2. จ่ายเงินผ่าน paypal

การชำระเงินจำนวนเงินที่แตกต่าง

หากมีการแก้ไขหรือยกเลิกการสั่งซื้อทาง myhealthythai.com  จะคืนเงินส่วนที่เกิน  แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม

คำปฏิเสธ

หากมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเหตุขัดข้องอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าและราคา
เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสินค้าบางรายการที่เราโฆษณาและเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ข้อมูลที่ปรากฎอยู่หน้าเว็บไซต์และในฐานข้อมูลของเราเป็นที่หน้าเชื่อถือว่าถูกต้องทั้งนี้การเผยแพร่อาจมีข้อผิดพลาด พิมพ์ผิด เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขในราคาสินค้าและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจัดส่ง

 • สินค้าจะถูกจัดส่งให้ภายในประเทศไทยโดย DHL (บริษัทชั้นนำที่ให้บริการการขนส่งแบบครบวงจร)
 • ขณะนี้ไม่มีการบริการจัดส่งสินค้าออกนอกประเทศไทย
 • สินค้าทุกชิ้นที่จัดส่งอยู่ในสภาพที่ดีหากมีความเสียหายใดฯผู้รับสินค้าต้องระบุความเสียหายมิฉะนั้นจะถือว่าผู้รับได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์

ค่าจัดส่ง

 • การจัดส่งสินค้าทุกขนาดภายในประเทศไทย คิดราคามาตราฐาน = 150.00 บาท myhealthythai.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคานี้
 • ลูกค้าต้องรับผิดชอบการรับพัสดุและตรวจรับ ตามที่อยู่ที่จัดส่ง
 • ถ้าการขนส่งมีค่าใช้จ่ายเพื่มเติมลูกค้ามีความรับผิดชอบในการจ่ายค่าขนส่งนั้น

เวลาการจัดส่ง

 • myhealthythai.com จะความพยายามที่จะส่งมอบสินค้านั้นตามเวลาทุกครั้ง  คือภายในเวลา 4-6 วัน ของวันทำการ วันทำการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์
 • การส่งของไปยังต่างจังหวัดอาจใช้เวลาประมาณ 6-8 วัน ของวันทำการ(ขึ้นอยู่กับระยะทาง)
 • DHL จะติดต่อกับลูกค้าเพื่อแจ้งเวลาการจัดส่งของให้ลูกค้า
 • ลูกค้าต้องจัดให้มีผู้รับสินค้าตามที่อยู่ที่จัดส่ง เพื่อตรวจเช็กความถูกต้องและตรวจรับ
 • DHL จะจัดส่งของเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ระยะเวลาการส่งของไม่รวมเวลาของการสั่งของและเวลาจัดเตรียมของเพื่อส่งให้ DHL ซึ่งนับหลังจากการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

Payment Types accepted

1. Transfer the payment directly to the bank account which will be sent to you when you order. Then you can send an evidence of payment record back via email to info@myhealthythai.com

2. Accepted payment is via Paypal, credit cards can be used through this service

Payment variations

If an order is modified or cancelled, where possible My Healthy Thai will return any overpayment.

Disclaimer

Due to changing market forces and other extenuating circumstances that affect product availability, and price stability we reserve the right to withdraw any product we advertise and change prices without notice. Information contained throughout the web pages and in our database is believed to be accurate and reliable at the time of publishing. There may be misprints, human errors, and omissions. We reserve the right to make changes and corrections in prices, products, and specifications without notice.

Delivery Arrangements

 • Orders are delivered within Thailand by DHL (The leading courrier).
 • There are currently no arrangements to ship internationally.
 • Please check parcel at the time of delivery if damage please report otherwise we assume that you receive put them in good condition.

Delivery Charges

 • Postal charges are a standard 150 baht Flat fee for delivery of any size parcel to anywhere in Thailand. My Healthy Thai reserves the right to alter this fee.
 • Customers are responsible for paying any freight charges incurred from a refused shipment and unclaimed goods.
 • Depending on the delivery arrangements the cost for any re-delivery attempts will be passed to the customers if the delivery address is unattended at the time of delivery.

Delivery Times

 • My Healthy Thai will make every effort to deliver on time. It may take 4-6 working days. (Working days are Monday to Friday).
 • Delivery goods to regional area may take 6-8 working days.
 • DHL will contact customers to organise the delivery time.
 • Customers are responsible to have someone at the delivery address to sign for and accept the delivery.
 • Delivery times are in business days, Monday to Friday excluding Public Holidays.
 • Delivery times exclude Merchant’s order processing time. The delivery time estimates do not include Merchant handling time (e.g. to authorise an order and process it through the warehouse)