การชำระเงินและจัดส่งสินค้า (Payment and Delivery)


Warning: Division by zero in /home/customer/www/myhealthythai.com/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

ประเภทการชำระเงิน

1. ท่านสามารถชำระเงินผ่านธนาคารโดยตรง  ไปยังบัญชีธนาคารที่กำหนดซึ่งจะส่งไปยังอีเมลล์ของท่านและท่านจะต้องถ่ายภาพหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่อีเมลล์   info@myhealthythai.com 

2. จ่ายเงินผ่าน paypal

การชำระเงินจำนวนเงินที่แตกต่าง

หากมีการแก้ไขหรือยกเลิกการสั่งซื้อทาง myhealthythai.com  จะคืนเงินส่วนที่เกิน  แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม

% | % | % | % | %