การชำระเงินและจัดส่งสินค้า (Payment and Delivery)


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

คำปฏิเสธ

หากมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเหตุขัดข้องอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าและราคา
เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสินค้าบางรายการที่เราโฆษณาและเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ข้อมูลที่ปรากฎอยู่หน้าเว็บไซต์และในฐานข้อมูลของเราเป็นที่หน้าเชื่อถือว่าถูกต้องทั้งนี้การเผยแพร่อาจมีข้อผิดพลาด พิมพ์ผิด เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขในราคาสินค้าและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจัดส่ง

 • สินค้าจะถูกจัดส่งให้ภายในประเทศไทยโดย DHL (บริษัทชั้นนำที่ให้บริการการขนส่งแบบครบวงจร)
 • ขณะนี้ไม่มีการบริการจัดส่งสินค้าออกนอกประเทศไทย
 • สินค้าทุกชิ้นที่จัดส่งอยู่ในสภาพที่ดีหากมีความเสียหายใดฯผู้รับสินค้าต้องระบุความเสียหายมิฉะนั้นจะถือว่าผู้รับได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์

ค่าจัดส่ง

 • การจัดส่งสินค้าทุกขนาดภายในประเทศไทย คิดราคามาตราฐาน = 150.00 บาท myhealthythai.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคานี้
 • ลูกค้าต้องรับผิดชอบการรับพัสดุและตรวจรับ ตามที่อยู่ที่จัดส่ง
 • ถ้าการขนส่งมีค่าใช้จ่ายเพื่มเติมลูกค้ามีความรับผิดชอบในการจ่ายค่าขนส่งนั้น

เวลาการจัดส่ง

 • myhealthythai.com จะความพยายามที่จะส่งมอบสินค้านั้นตามเวลาทุกครั้ง  คือภายในเวลา 4-6 วัน ของวันทำการ วันทำการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์
 • การส่งของไปยังต่างจังหวัดอาจใช้เวลาประมาณ 6-8 วัน ของวันทำการ(ขึ้นอยู่กับระยะทาง)
 • DHL จะติดต่อกับลูกค้าเพื่อแจ้งเวลาการจัดส่งของให้ลูกค้า
 • ลูกค้าต้องจัดให้มีผู้รับสินค้าตามที่อยู่ที่จัดส่ง เพื่อตรวจเช็กความถูกต้องและตรวจรับ
 • DHL จะจัดส่งของเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ระยะเวลาการส่งของไม่รวมเวลาของการสั่งของและเวลาจัดเตรียมของเพื่อส่งให้ DHL ซึ่งนับหลังจากการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

Payment Types accepted

1. Transfer the payment directly to the bank account which will be sent to you when you order. Then you can send an evidence of payment record back via email to info@myhealthythai.com

% | % | % | % | %