การแลกเปลี่ยนและการคืนเงิน (Exchange and Refund)

นโยบายคืนผลิตภัณฑ์ ภายในเวลา 60 วัน

หากคุณไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับด้วยเหตุผลใดก็ตาม เรายินดีคืนเงินภายในเวลา 60 วันนับจากวันที่ซื้อ   เพียงติดต่อเราเพื่อจัดส่งรายละเอียดของสินค้า  และส่งสินค้ากลับมา  เราจะคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ถูกบริโภคเกินกว่า 1 ใน 3   ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งทั้งหมดลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

กรุณาติดต่อ 0910039330

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อผ่านอีเมลล์ info@myhealthythai.com

Thirty (60) Day Return Policy

If you are not satisfied with your product for any reason, we offer a 60 day money back guarantee from the order date for your piece of mind. Just contact us for our return shipping details, send the product back and we’ll refund the products cost provided that it has not been used more than 1/3. Delivery cost is the responsibility of customer.

To arrange a refund or return please call us on 0910039330.

Our hours of operation are 9am – 6pm, Monday – Friday. Outside of these hours simply email us on info@myhealthythai.com