การแลกเปลี่ยนและการคืนเงิน (Exchange and Refund)


Warning: Division by zero in /home/customer/www/myhealthythai.com/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

นโยบายคืนผลิตภัณฑ์ ภายในเวลา 60 วัน

หากคุณไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับด้วยเหตุผลใดก็ตาม เรายินดีคืนเงินภายในเวลา 60 วันนับจากวันที่ซื้อ   เพียงติดต่อเราเพื่อจัดส่งรายละเอียดของสินค้า  และส่งสินค้ากลับมา  เราจะคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ถูกบริโภคเกินกว่า 1 ใน 3   ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งทั้งหมดลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

กรุณาติดต่อ 0910039330

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อผ่านอีเมลล์ info@myhealthythai.com

% | %