ข้อตกลงและเงื่อนไข (Term and Conditions)

คำปฏิเสธ

ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะวินิจฉัย, รักษา, หรือป้องกันโรคใด ๆ

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ผ่านการตรวจสอบดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพของคุณเสมอ ก่อนรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริมใด ๆ

การกระทำใดๆที่เกิดจากการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้  คุณต้องเป็นผู้รับผิดแต่เพียงผู้เดียว

เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

การใช้เว็บไซต์นี้ถูกควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายที่กำหนดไว้ด้านล่าง

การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณถือว่าเป็นการยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

myhealthythai.com มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทราบล่วงหน้า

myhealthythai.com คือผู้ให้บริการ ในที่นี้จะเรียกว่า “เรา”
ลูกค้าคือบุคคลหรือองค์กรที่ซื้อหรือใช้บริการจาก myhealthythai.com ในที่นี้จะเรียกว่า “คุณ”

คำสั่งซื้อ

เมื่อคำสั่งซื้อทั้งหมดของคุณได้รับการยืนยันและยอมรับจาก myhealthythai.com คุณไม่สามารถสั่งสินค้าเพิ่มเติมในล๊อตนั้นได้อีก

สินค้าคงคลัง

หากสินค้าใดไม่อยู่ในรายการบนเว็บไซต์ หมายถึงสินค้านั้นไม่มีในคงคลัง

การสั่งซื้อจากต่างประเทศ

เราสามารถสั่งผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ แต่ไม่ใช่สั่งโดยเว็บไซต์นี้ myhealthythai.com มีเฉพาะผลิตภัณฑ์ยูซานาและราคาสำหรับประเทศไทย

คุณสามารถโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานบริการยูซานาในประเทศของคุณ  (มักจะเรียกว่าสั่งซื้อด่วน) เพื่อซื้อสินค้าหรือลงทะเบียนเป็นลูกค้าตามที่คุณต้องการ  โดยแจ้งรหัส 9837372-BC3-L

รายละเอียดของสำนักงานบริการยูซานาในประเทศของคุณ สามารถพบได้บนเว็บไซต์หรือติดต่อเราผ่านอีเมลล์

ยกเลิกการสั่งซื้อ

การยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ จะต้องทำภายใน 24 ชั่วโมง

การยกเลิกการสั่งซื้อหลังจากสินค้าถูกส่งออกแล้ว จะส่งผลให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยกเลิกและการขนส่ง

คุณสามารถจะยกเลิกการสั่งซื้อด้วยการแจ้งทางโทรศัพท์ 0910039330 หรืออีเมล์ info@myhealthythai.com โดยแจ้งรายละเอียด เลขที่ใบสั่งซื้อของคุณ

Disclaimer

Information and statements on this site are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

The supplements on this website have been approved by the FDA Thailand.

The information on this site is not a substitute for medical advice. Always seek the advice of your Health Professional when taking any vitamins or supplements.

You take full and total responsibility for what you do with this information and any resulting outcomes from your actions.

Terms and Conditions of Sale

The use of this site is governed by the TERMS AND CONDITIONS OF SALE set forth below.
Your use of this site or purchase from My Healthy Thai indicates your acceptance of these terms and conditions.
My Healthy Thai reserves the right to make changes to this web site and these terms and conditions at any time without any prior notice.
My Healthy Thai is the service provider; it is also referred to as “us” and “we”.
Customer is the person or organization who purchases or seeks services from My Healthy Thai; it is also referred to as “you”.

Placing an Order

All orders placed are subject to confirmation and acceptance by My Healthy Thai. Additions cannot be made to online orders once they have been confirmed.

Stock Availability

If a product is not listed on the web site then it not available for sale.

International Orders

We can take international orders but not from the My Healthy Thai website itself as our product range and pricing are USANA Thailand specific.

You can phone your local USANA customer service office (usually referred to as Order Express) to make product purchases or to enroll as a USANA Preferred Customer by quoting code 9474239-BC3-L. Your local office contact details can be found on the USANA Health Sciences website here.

Order Cancellations

Any attempt to cancel an order must be made within 24 hours.
Cancellations attempted after the order has been dispatched will result in the customer having to pay the shipping and handling charges on the package and the cost of shipping the package back.
Cancellations may be communicated by telephone on 0910039330, or email and communicating your order number.