ข้อตกลงและเงื่อนไข (Term and Conditions)


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

รายละเอียดของสำนักงานบริการยูซานาในประเทศของคุณ สามารถพบได้บนเว็บไซต์หรือติดต่อเราผ่านอีเมลล์

ยกเลิกการสั่งซื้อ

การยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ จะต้องทำภายใน 24 ชั่วโมง

การยกเลิกการสั่งซื้อหลังจากสินค้าถูกส่งออกแล้ว จะส่งผลให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยกเลิกและการขนส่ง

% | % | % | % | % | % | % | % | %