ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย (Privacy and Security)


Warning: Division by zero in /home/customer/www/myhealthythai.com/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

1. การเข้าชมของคุณจะถูกบันทึกเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ – ที่อยู่ IP ของผู้ใช้ วันที่และเวลาของการเข้าชมไปยังเว็บไซต์หน้าเข้าถึงและเอกสารที่ดาวน์โหลดมาก่อนหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชมและประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้  เราพยายามที่จะไม่มีการระบุผู้ใช้หรือการเรียกดูกิจกรรมของคุณ ยกเว้นในกรณีของการสอบสวนที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาจใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะตรวจสอบบันทึกการให้บริการของเรา ข้อมูลนี้จะถูกวิเคราะห์ในตอนท้ายของแต่ละเดือนเพื่อตรวจสอบสถิติการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

3. คุณควรจะทราบว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณควรจะทำการประเมินของคุณเองจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเมื่อเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้

% | %