ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย (Privacy and Security)

1. การเข้าชมของคุณจะถูกบันทึกเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ – ที่อยู่ IP ของผู้ใช้ วันที่และเวลาของการเข้าชมไปยังเว็บไซต์หน้าเข้าถึงและเอกสารที่ดาวน์โหลดมาก่อนหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชมและประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้  เราพยายามที่จะไม่มีการระบุผู้ใช้หรือการเรียกดูกิจกรรมของคุณ ยกเว้นในกรณีของการสอบสวนที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาจใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะตรวจสอบบันทึกการให้บริการของเรา ข้อมูลนี้จะถูกวิเคราะห์ในตอนท้ายของแต่ละเดือนเพื่อตรวจสอบสถิติการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

3. คุณควรจะทราบว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณควรจะทำการประเมินของคุณเองจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเมื่อเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้

1. A record of your visit logs the following information for statistical purposes – the user’s IP address, the date and time of the visit to the website, the pages accessed and documents downloaded, the previous website visited and the type of browser used. No attempt will be made to identify an end user or their browsing activities except, in the unlikely event of an investigation, where a law enforcement agency may exercise a warrant to inspect our service provider’s logs. This information is analysed at the end of each month to determine the Site’s usage statistics.

2. Your personal information will not be disclosed to a third party.

3. You should note that there are inherent risks associated with transmission of information via the Internet. You should make your own assessment of the potential risks to the security of your information when making a decision as to whether or not you should utilise this Site.