การสร้างแบรนด์ยูซานา


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

ลักษณะเฉพาะ

โลโก้ไทป์ของยูซานาได้รับการออกแบบให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวและมีความสอดคล้องกันกับชื่อของยูซานา ตัวอักษรแต่ละตัวถูกออกแบบโดยตั้งใจให้มีรูปทรงคล้ายกันเพื่อให้เกิดเป็นฟอร์ม และเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ อย่างไรก็ดี ตามปกตินั้น ผู้คนโดยส่วนใหญ่มักไม่มีใครอ่านโลโก้ไทป์แบบแยกตัวอักษร แต่จะจดจำจากรูปแบบและรูปทรงที่มองเห็นมากกว่า

แทกไลน์เกี่ยวกับโภชนาการในอนาคต

% | % | % | % | % | % | %
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.