ยูซานา มากกว่าคำว่ามาตรฐาน


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

เราไม่ได้กล่าวว่างานของเราเป็นเรื่องง่ายแต่มันก็เป็นเรื่องไม่ง่ายสำหรับการที่จะเป็นหนึ่งในสิ่งใดก็ตาม เราไม่ได้ทำเพราะว่าเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนด แต่เราทำด้วยตัวของเราเอง ไม่ใช่มาตรฐานอุตสาหกรรมแต่เป็นมาตรฐานของยูซานา

% | % | % | % | %
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.