วิตามินดีช่วยให้หายจากอาการอ่อนล้าหลังออกกำลังกายได้เร็วขึ้น


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

หากคุณต้องการเข้าไปศึกษางานวิจัยชิ้นนี้และงานวิจัยชิ้นอื่นๆ ที่ยูซานาทำร่วมกับพันธมิตรของเรา โปรดคลิกที่แถบ “Science” ในเมนู “The USANA Difference” ที่เว็บไซต์ USANA.com จากนั้นจึงเลือก “Research Partnerships” และเลื่อนลงไปยังหมวดความร่วมมือกับ TOSH หรือเข้าไปที่หน้า “Clinical Research” จากลิงค์ “Health Information Resources” ในแถบ “Science”

ข้อความเหล่านี้ไม่ได้ผ่านการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยโรค บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคใดๆ

% | % | % | %
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.