หน้าแรก (Home)

MyHealthyThai.com เป็นเว็บไซต์ของนักธุรกิจอิสระยูซานา

เหตุผลอันดับหนึ่งที่ทำให้เราเลือกใช้และแนะนำผลิตภัณฑ์ของยูซานาคือคุณภาพที่เราไว้วางใจได้ทั้งในกรรมวิธีและขั้นตอนการผลิตเพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อประโยชน์แด่ผู้บริโภค   ดังเห็นได้จากคำกล่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังยูซานาด้านล่างของดร. ไมรอน เวนทซ์ –  ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ยูซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์

“ยูซานาและวิทยาศาสตร์ เกิดมาคู่กัน นั่นคือเหตุผลที่เรามีทีมนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญของเราเองที่ทุ่มเทในการค้นคว้า ทดลองทางคลินิกเพื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้อยู่ในระดับแนวหน้า เรายังได้ร่วมทีมกับสถาบันค้นคว้าวิจัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารอาหาร และที่ปรึกษาของ Scientific Advisory Council กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าเราผลิตสินค้าที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้


ที่ยูซานา นักวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยอย่างทุ่มเทแก่ทุกๆสินค้าที่เรามีจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทดลองโดยห้องแล็ปของเราเอง หรือการค้นคว้าจากกลุ่มนักวิจัยที่ร่วมงานกับเราทั่วโลก ยูซานาให้ความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำเทคโนโลยีในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารอาหาร


และแน่นอนว่า โรงงานผลิตระดับแนวหน้าของเรา ให้ความเชื่อมั่นว่าเราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่ทำให้เราโดดเด่นจากคู่แข่งในอดีต และทำให้เราเป็นผู้นำในอนาคต
”

Myhealthythai.com is an independent USANA associate website.

The number one reason we choose and recommend this brand is the trust we have on the quality of products from the beginning of process. The manufacturing process of USANA products are based on scientific research and advanced technology for the benefit of consumer as you can see the intention of the founder of USANA – Dr Myron Wentz – Founder and Chairman, USANA Health Sciences, Inc.

USANA and science—they were made for each other. That’s why we have a team of in-house experts and scientists dedicated to incorporating knowledge from the latest scientific finding and clinical studies into our products. To stay on the cutting edge, we also partner with renowned research institutions and nutritional experts and consult with our Scientific Advisory Council—a group of independent healthcare professionals dedicated to ensuring we create the best products possible.

“At USANA, scientific research is at the heart of every product we offer. Whether in studies conducted by top scientists in our on-site laboratories, or findings from the many research partnerships we have across the globe, USANA is fully committed to the research and development of cutting-edge nutritional technology.

”

And, of course, our state-of-the-art manufacturing facilities ensure that each product we create is made with the same high quality that set us apart from others in the past and will allow us to lead the field in the future.”