หน้าแรก (Home)


Warning: Division by zero in /home/customer/www/myhealthythai.com/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

MyHealthyThai.com เป็นเว็บไซต์ของนักธุรกิจอิสระยูซานา

เหตุผลอันดับหนึ่งที่ทำให้เราเลือกใช้และแนะนำผลิตภัณฑ์ของยูซานาคือคุณภาพที่เราไว้วางใจได้ทั้งในกรรมวิธีและขั้นตอนการผลิตเพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อประโยชน์แด่ผู้บริโภค   ดังเห็นได้จากคำกล่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังยูซานาด้านล่างของดร. ไมรอน เวนทซ์ –  ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ยูซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์

“ยูซานาและวิทยาศาสตร์ เกิดมาคู่กัน นั่นคือเหตุผลที่เรามีทีมนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญของเราเองที่ทุ่มเทในการค้นคว้า ทดลองทางคลินิกเพื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้อยู่ในระดับแนวหน้า เรายังได้ร่วมทีมกับสถาบันค้นคว้าวิจัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารอาหาร และที่ปรึกษาของ Scientific Advisory Council กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าเราผลิตสินค้าที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้


% | % | % | %