คณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Advisory Council)

เป็นตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกที่แนะนำผลิตภัณฑ์ของยูซานา ให้กับคนไข้ของพวกเขา คณะกรรมที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ของยูซานา ประกอบไปด้วยนักธุรกิจอิสระของยูซานา ที่มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และวิธีการส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์

Representing health-care professionals worldwide who recommend USANA products to their patients, USANA’s Scientific Advisory Council is comprised of independent USANA Associates who provide USANA with valuable insights into product applications and efficacy, as well as feedback on how well the products work and how best to promote human health.

           Peter W. Rugg แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต, FACEP 

         ประธานของคณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

    
                      Chairperson Peter W. Rugg, M.D., FACEP

ดร. Peter Rugg เป็นกรรมการที่ได้รับการรับรองในอายุรศาสตร์การแพทย์ และการแพทย์ฉุกเฉิน และแพทย์ประจำ Fellow of the American College of Emergency Physicians เขาทำงานกับนักกีฬาเพื่อพัฒนาสภาพร่างกาย สมรรถภาพ และความทนทาน และเขาบรรยายเกี่ยวกับโภชนาการที่ดีที่สุด การพัฒนาวิถีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการและการป้องกันโรคเสื่อม

Dr. Peter Rugg is board certified in internal medicine and emergency medicine and is a Fellow of the American College of Emergency Physicians. He works with athletes to improve conditioning, performance, and endurance; and he regularly lectures on optimal nutrition, lifestyle enhancement, and the connection between nutrition and prevention of degenerative diseases.

             Monica Lewis, MB ChB

 

ดร.Monica Lewis ใช้วิธีการแบบองค์รวมเพื่อการรักษาและป้องกันโรคเสื่อมเรื้อรังและปัญหาฮอร์โมน ซึ่งครอบคลุมถึงปัจจัยการดำเนินชีวิตรวมไปถึงการใช้อาหารเสริมประกอบกับการรักษาที่ดีที่สุดด้วยวิธีการแพทย์สมัยใหม่ เธอเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือหลายเล่มร่วมกับสามีซึ่งเป็นแพทย์ทางด้านโรคหัวใจ ดร. Gerald Lewis หนังสือเหล่านี้ได้แก่ Dietary Supplements, Your Heart-An Owner’s Manual, and CANCER-A Threat To Your Life? Or A Chance To Take Control Of Your Future? นอกจากนี้เธอยังได้เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพมากมาย

Dr. Monica Lewis takes a holistic approach to treating and preventing chronic and hormonal issues by addressing well being for the whole person, which encompasses a number of lifestyle factors, including nutritional supplementation, along with the best of conventional medicine. She has co-authored a series of books with her cardiologist husband, Dr. Gerald Lewis, in the Fad, Fable or Fact? series, including Dietary Supplements, Your Heart-An Owner’s Manual, and CANCER-A Threat To Your Life? Or A Chance To Take Control Of Your Future? She regularly speaks on a wide range of health topics.

            Bart Moore, M.D., M.PH., FAAFP , ABPNS

 

เป็นภาคีสมาชิกของสมาคมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของอเมริกัน และยังได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์โภชนาการของ อเมริกา เขาได้รับประกาศนียบัตรจากคณะกรรมเวชศาสตร์ชะลอวัยของอเมริกาและปริญญาโท ด้านสาธารณสุข เขาฝึกปฏิบัติด้านอาหารเสริม/เวชศาสตร์ป้องกัน ในเมืองวาลลา วาลลา รัฐวอชิงตัน และนำเสนองานของแพทย์และสมาคมในประเด็นกว้างๆ หลายประเด็นด้านสุขภาพและรูปแบบการดำเนินชีวิต

is a Fellow of the American Academy of Family Physicians and is also certified by the American Board of Physician Nutrition Specialists. He is a Diplomate of the American Board of Anti-Aging Medicine and holds a Master’s degree in Public Health. He practices nutritional/preventive medicine in Walla Walla, Washington, and enjoys giving physician and community presentations on a wide variety of health and lifestyle issues.

           Christine Wood, M.D., FAAP

 

Dr Christine Wood เป็นกุมารแพทย์และนักเขียนหนังสือชื่อ How to Get Kids to Eat Great & Love It เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมบำบัดโรคสำหรับเด็กและเป็นผู้บรรยายการมีวิธีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพให้กับพ่อแม่ทั่วโลก เรื่องราวของเธอได้ถูกนำเสนอในแมกกาซีน รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ต่างๆ เธอได้ปราศัยปัญหาโรคอ้วนของเด็กกับโรงเรียน ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

 A practicing pediatrician and author of How to Get Kids to Eat Great & Love It, Dr. Christine Wood is an expert in nutritional medicine for children and speaks on healthy lifestyles to parents worldwide. She has been featured in several magazines, television, and radio programs; and she is active in addressing childhood obesity with schools, parents, and health professionals.

            Heather Tick ปริญญาโท แพทย์ศาสตร์มหาบัญฑิต  , CAFCI, DipAAPM

 

ดร. Heather Tick เป็นแพทย์ชั้นนำ นักประพันธ์ นักพูด และนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในวิธีการแบบองค์รวมในการรักษาการเจ็บป่วยเรื้อรัง และส่งเสริมการชราภาพที่ดีต่อสุขภาพ เธอเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้านการแพทย์ และผู้อำนวยการของสถานพยาบาล Integrative Pain Clinic ที่ University of Arizona และเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ Integrative Pain Treatment Center ใน Tucson และใน Toronto

Dr. Heather Tick is a leading physician, author, speaker, and researcher specializing in holistic approaches to treating chronic pain and promoting healthy aging. She is a Clinical Assistant Professor and Director of the Integrative Pain Clinic at the University of Arizona and Director of Integrative Pain Treatment Centers in Tucson and Toronto.