คณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Advisory Council)


Warning: Division by zero in /home/customer/www/myhealthythai.com/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

เป็นตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกที่แนะนำผลิตภัณฑ์ของยูซานา ให้กับคนไข้ของพวกเขา คณะกรรมที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ของยูซานา ประกอบไปด้วยนักธุรกิจอิสระของยูซานา ที่มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และวิธีการส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์

Representing health-care professionals worldwide who recommend USANA products to their patients, USANA’s Scientific Advisory Council is comprised of independent USANA Associates who provide USANA with valuable insights into product applications and efficacy, as well as feedback on how well the products work and how best to promote human health.

% | % | % | % | % | % | % | % | % | %