คณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Advisory Council)


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

             Monica Lewis, MB ChB

 

ดร.Monica Lewis ใช้วิธีการแบบองค์รวมเพื่อการรักษาและป้องกันโรคเสื่อมเรื้อรังและปัญหาฮอร์โมน ซึ่งครอบคลุมถึงปัจจัยการดำเนินชีวิตรวมไปถึงการใช้อาหารเสริมประกอบกับการรักษาที่ดีที่สุดด้วยวิธีการแพทย์สมัยใหม่ เธอเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือหลายเล่มร่วมกับสามีซึ่งเป็นแพทย์ทางด้านโรคหัวใจ ดร. Gerald Lewis หนังสือเหล่านี้ได้แก่ Dietary Supplements, Your Heart-An Owner’s Manual, and CANCER-A Threat To Your Life? Or A Chance To Take Control Of Your Future? นอกจากนี้เธอยังได้เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพมากมาย

% | % | % | % | % | % | % | % | % | %