คณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Advisory Council)


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

            Heather Tick ปริญญาโท แพทย์ศาสตร์มหาบัญฑิต  , CAFCI, DipAAPM

 

ดร. Heather Tick เป็นแพทย์ชั้นนำ นักประพันธ์ นักพูด และนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในวิธีการแบบองค์รวมในการรักษาการเจ็บป่วยเรื้อรัง และส่งเสริมการชราภาพที่ดีต่อสุขภาพ เธอเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้านการแพทย์ และผู้อำนวยการของสถานพยาบาล Integrative Pain Clinic ที่ University of Arizona และเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ Integrative Pain Treatment Center ใน Tucson และใน Toronto

% | % | % | % | % | % | % | % | % | %