ความร่วมมือทางด้านการวิจัย (Research Partnerships)


Warning: Division by zero in /home/customer/www/myhealthythai.com/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

นอกจากจะมีการ ศึกษาทางด้านการแพทย์ มากมายภายในองค์กร นักวิทยาศาสตร์ของยูซานามักจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยที่เป็นที่รู้จักและนับถือต่างๆเพื่อรับรองว่าสูตรของเรายังคงเป็นวิทยาศาสตร์ทางโภชนาการที่ทันสมัยอยู่เสมอและเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในการช่วยเหลือให้ผู้บริโภคได้มีสุขภาพที่ดีที่สุด

มหาวิทยาลัย
ยูซานาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมากมายในการทำการศึกษาวิจัย ซึ่งรวมถึงUniversity of Utah, Boston University และ University of Sydney ในต้นปี 2008 ยูซานาประกาศผลการศึกษาใหญ่ทางการแพทย์ของบุคคลภายนอกที่ดำเนินการจนสำเร็จที่University of Colorado Denver ซึ่งยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหาร อาหารเสริม และการออกกำลังกาย สามารถทำให้โรคอ้วนลงพุงนั้นดีขึ้นได้

In addition to conducting countless clinical studies in-house, USANA scientists often collaborate with respected universities and research centers to ensure our formulations remain on the cutting-edge of nutritional science and to test the effectiveness of our products in helping consumers achieve optimal health.

% | % | % | % | % | % | %