ความร่วมมือทางด้านการวิจัย (Research Partnerships)

นอกจากจะมีการ ศึกษาทางด้านการแพทย์ มากมายภายในองค์กร นักวิทยาศาสตร์ของยูซานามักจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยที่เป็นที่รู้จักและนับถือต่างๆเพื่อรับรองว่าสูตรของเรายังคงเป็นวิทยาศาสตร์ทางโภชนาการที่ทันสมัยอยู่เสมอและเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในการช่วยเหลือให้ผู้บริโภคได้มีสุขภาพที่ดีที่สุด

มหาวิทยาลัย
ยูซานาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมากมายในการทำการศึกษาวิจัย ซึ่งรวมถึงUniversity of Utah, Boston University และ University of Sydney ในต้นปี 2008 ยูซานาประกาศผลการศึกษาใหญ่ทางการแพทย์ของบุคคลภายนอกที่ดำเนินการจนสำเร็จที่University of Colorado Denver ซึ่งยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหาร อาหารเสริม และการออกกำลังกาย สามารถทำให้โรคอ้วนลงพุงนั้นดีขึ้นได้

In addition to conducting countless clinical studies in-house, USANA scientists often collaborate with respected universities and research centers to ensure our formulations remain on the cutting-edge of nutritional science and to test the effectiveness of our products in helping consumers achieve optimal health.

Universities
USANA has partnered with a number of universities to conduct research studies, including the University of Utah, Boston University, and the University of Sydney. In early 2008, USANA announced the results of a large, third-party clinical study completed at the University of Colorado Denver, which confirmed that lifestyle changes involving diet, supplementation, and exercise, can improve metabolic syndrome (Wyatt HR, et al).

งานวิจัยเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากยูซานา :

Specific university research sponsored by USANA includes:

สถาบัน Linus Pauling Institute
ในปี 2007 ยูซานา ประกาศ ความร่วมมือกับสถาบัน Linus Pauling Institute (LPI) เป็นระยะเวลานาน 10 ปี) สถาบัน LPI มีฐานอยู่ที่Oregon State University สถานบัน LPIเป็นหนึ่งในสองศูนย์วิจัยที่เป็นเลิศสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์ประกอบและการแพทย์ทางเลือกของประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งโดยศูนย์การแพทย์ประกอบและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สถานบัน Linus Pauling Institute ดำเนินการวิจัยตามแนวความคิดที่อาหารที่สมดุลและมีสารอาหารคือกุญแจสำหรับการมีสุขภาพที่ดีที่สุด ยูซานาทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบัน LPI เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบใหม่  และดำเนินการศึกษาอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับประโยชน์สำหรับสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสารอาหารหลัก

Linus Pauling Institute

In 2007, USANA announced a 10-year partnership with the Linus Pauling Institute (LPI). Based at Oregon State University, LPI is one of the nation’s first two Centers of Excellence for Research on Complementary and Alternative Medicine designated by the National Center for Complementary and Alternative Medicine of the National Institutes of Health. The Linus Pauling Institute conducts research based on the idea that a balanced and nutritious diet is the key to optimal health. USANA works closely with LPI to explore new products and ingredients and conduct extensive studies on the health benefits associated with key nutrients.

งานวิจัย บทคัดย่อ และการนำเสนอของสถาบัน LPI ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ยูซานา :

LPI papers, abstracts, and presentations supported by USANA include:

 • Barker T, Leonard SW, Hansen J, Trawick RH, Ingram R, Burdett G, Lebold K, Walker JA, Traber MG. Vitamin E and C supplementation does not ameliorate muscle dysfunction following anterior cruciate ligament surgery. 2009. Free Radic Biol Med 47:1611-8.
 • Barker T, Leonard SW, Martins TB, Trawick RH, Hill HR, Kjeldsberg CR, Traber MG. Cytokine alteration following antioxidant supplementation and anterior cruciate ligament surgery. 2009. American College of Sports Medicine, Medicine and Science in Sport and Exercise 41:5 (Supplement).
 • Barker T, Leonard S, Trawick RH, Martins TB, Hill HR, Traber MG. The influence of alpha-tocopherol and ascorbic acid on circulating inflammatory cytokines following anterior cruciate ligament surgery. 2008. Free Radical Summer School, Spetses, Greece.
 • Barker T, Leonard SW, Trawick RH, Martins TB, Kjeldsberg CR, Hill HR, Traber MG. Modulation of inflammation by vitamin E and C supplementation prior to anterior cruciate ligament surgery. 2009. Free Radic Biol Med 46:599-606.
 • Barker T, Leonard SW, Trawick RH, Martins TB, Kjeldsberg CR, Hill HR, Walker JA, Traber MG. The supplementation of vitamins E and C modulate the relationship between circulating mediators of muscle weakness but not limb strength following anterior cruciate ligament surgery. 2009. Diet and Optimum Health Conference, Portland, OR.
 • Barker T, Leonard SW, Trawick RH, Walker JA, Traber MG. Antioxidant supplementation lowers circulating IGF-1 but not F2-isoprostanes immediately following ACL surgery. 2009. Redox Report 14:221-6.
 • Barker T, Martins TB, Hill HR, Kjeldsberg CR, Trawick RH, Leonard SW, Walker JA, Traber MG. Antioxidants induced cytokine alterations indicative of a better prognosis after ACL surgery. 2010. FASEB J 24:535.7.
 • Barker T, Martins TB, Hill HR, Kjeldsberg CR, Trawick RH, Leonard SW, Walker JA, Traber MG. Vitamin E and C supplementation modulates cytokine associations after ACL surgery indicative of a better prognosis. 20XX. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, in review.
 • Barker T, Traber MG. Does Vitamin E and C Supplementation Improve the Recovery from Anterior Cruciate Ligament Surgery?. 20XX. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, in review.
 • Bemer B, Krueger SK, Orner GA. Sulindac pharmacokinetics. The role of flavin-containing monooxygenases. 2008. Howard Hughes Medical Institute, Summer Internship Presentation, Oregon State University, September 26.
 • Johnson S, Hagen TM. Changes in Acute Human Plasma Glutathione Levels Following Lipoic Acid Supplementation. 2009. Howard Hughes Medical Institute Summer Internship presentation, Oregon State University, September 24, 2009, and Center for Health Aging Research Life Scholars presentation, Oregon State University, October 14, 2009.
 • Jubert C, Mata J, Bench G, Dashwood R, Pereira C, Tracewell W, Turteltaub K, Williams D, Baily G. Effects of chlorophyll and chlorophyllin on low-dose aflatoxin B1 pharmacokinetics in human volunteers. 2009. Cancer Prevention Research 2(12):1015-22.
 • Kesinger NG, Langsdorf BL, Yokochi AF, Miranda CL, and Stevens JF. Formation of a vitamin C conjugate of acrolein and its paraoxonase-mediated conversion into 5,6,7,8-tetrahydroxy-4-oxooctanal. 2010. Chem Res Toxicol 23:836-44.
 • Leonard SW, Barker T, Mustacich DJ, Traber MG. Measurement of vitamin K homologues in biological fluids and tissues by APCI LC/MS. 2009. Diet and Optimum Health Conference, Portland, OR.
 • Leonard SW, Barker T, Mustacich DJ, Traber MG. Measurement of vitamin K homologues in biological fluids and tissues by APCI LC/MS. 2010. Experimental Biology, Anaheim, CA.
 • Leonard SW, Barker T, Taylor AW, Traber MG. APCI LC-MS quantitation of vitamin K in the plasma of anterior cruciate ligament surgery patients. 20XX. Analytical Biochemistry, in review.
 • Michels AJ, Dickinson BC, Chang CJ, Frei B. Generation of H2O2 by ascorbate auto-oxidation: possible implications for cancer therapy. 2010. Society for Free Radical Biology and Medicine Annual Meeting, Orlando, FL.
 • Peluso MR, Miranda CL, Hobbs DJ, Proteau RR, Stevens JF. Xanthohumol and related prenylated flavonoids inhibit inflammatory cytokine production in LPS-activated THP-1 monocytes: structure-activity relationships and in silicobinding to myeloid differentiation protein-2 (MD-2). 2010. Planta Med 76:1536-43.
 • Song Y, Chung CS, Bruno RS, Traber MG, Brown KH, King JC, Ho E. Dietary zinc restriction and repletion affects DNA integrity in healthy men. 2009. Am J Clin Nutr 90:321-8.
 • Song Y, Chung CS, Bruno RS, Traber MG, Brown KH, King JC, Ho E. Zinc status affects DNA damage and oxidative stress in healthy adult men. 2009. FASEB J 23:216.1. (Yang Song won the Young Investigator award with the American Society of Nutrition for this work.)
 • Song Y, Ho E. Effects of zinc deficiency on DNA damage, oxidative stress and oxidant defense in peripheral blood. 2008. FASEB J 22:A697.
 • Traber MG, Barker T. Vitamins E and C in ACL (Anterior Cruciate Ligament) Injury. 2009. 3rd International Symposium; Nutrition, Oxygen Biology and Medicine. Paris, France.
 • Yilmazer-Musa M, Tucker AM, Frei B. Inhibition of a-amylase and a-glucosidase activity by bioflavonoids: implications for carbohydrate metabolism and type-2 diabetes mellitus. 2010. Society for Free Radical Biology and Medicine Annual Meeting, Orlando, FL.

โรงพยาบาล The Orthopedic Specialty Hospital (TOSH)
ยูซานาและโรงพยาบาล The Orthopedic Specialty Hospital (TOSH) เริ่มความร่วมมือทางด้านการวิจัยอย่างเป็นทางการในปี 2009 (แต่มีการร่วมมือกันวิจัยอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี 2007) TOSH เป็นสถานศัลยกรรมกระดูกชั้นนำ สถานพักฟื้น สถานทำกายภาพบำบัด สถานฝึกสมรรถภาพทางกีฬา และการให้คำแนะนำทางโภชนาการ อีกทั้ง TOSH ยังมีโปรแกรมวิจัยอย่างครอบคลุมที่รวมถึงการทำศัลยกรรมกระดูก การเวชศาสตร์การกีฬา สรีรวิทยาการออกกำลังกาย ชีวกลศาสตร์การกีฬา กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การฝึกสมรรถภาพทางกีฬาสำหรับนักกีฬา และโภชนาการ การร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสาตร์ แพทย์ นักบำบัด และนักเรียน TOSH ทำงานเพื่อพัฒนาความเข้าใจที่ดีขึ้นของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสมรรภาพของมนุษย์ ความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บสำหรับผู้เล่นกีฬาทุกวัยและทุกระดับ และการแทรกแซงทางการแพทย์ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยแต่ละคนให้กลับไปมีสุขภาพที่แข็งแรงที่สุดโดยเร็วที่สุด

The Orthopedic Specialty Hospital (TOSH)

USANA and The Orthopedic Specialty Hospital (TOSH) began formal research collaboration in 2009, though an informal research partnership existed since 2007. TOSH is a leading facility for orthopedic surgical care, rehabilitation, physical therapy, sports performance training, and nutrition counseling. In addition, TOSH has an extensive research program that includes orthopedic surgery, sports medicine, exercise physiology, sports biomechanics, physical therapy, occupational therapy, athletic sports performance training, and nutrition. Working in close collaboration with scientists, doctors, therapists and students, TOSH works to develop a better understanding of factors that affect human performance, the risk of injury to sports participants of all ages and levels, and optimal medical interventions to help get individuals back to their healthiest as quickly as possible.

งานวิจัย บทคัดย่อ และการนำเสนอของ TOSH ที่ได้รับการสนับสนุนโดย ยูซานา :

TOSH papers, abstracts, and presentations supported by USANA include:

 • Barker T, Martins TB, Hill HR, Kjeldsberg CR, Trawick RH, Leonard SW, Walker JA, Traber MG. Vitamins E and C Modulate the Association Between Reciprocally Regulated Cytokines After an Anterior Cruciate Ligament Injury and Surgery.  2011. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Mar 22. [Epub ahead of print].
 • Barker T, Dixon BM, Schneider ED, Weaver LK. Smaller concentration-supplementation slopes at a higher vitamin D treatment dose. (20XX). Experimental Biology, in review.
 • Barker T, Martins TB, Hill HR, Dixon BM, Schneider ED, Weaver LK. Different doses of supplemental vitamin D mediate disparate cytokine responses. (20XX). To be submitted.
 • (Certain papers were published in collaboration with both TOSH and LPI scientists.  For sake of brevity, these papers are listed only in the LPI section.)
 • Barker T, Traber MG. Does Vitamin E and C Supplementation Improve the Recovery From Anterior Cruciate Ligament Surgery? 2011. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine 16(2): 114-128.http://chp.sagepub.com/content/16/2/114.abstract

 

มูลนิธิ Glycemic Index Foundation
ความร่วมมือระหว่าง University of Sydney มูลนิธิ Juvenile Diabetes Research Foundation of Australia และ Diabetes Australia— มูลนิธิ Glycemic Index Foundation (GIF) สนับสนุนโปรแกรม GI Symbol Program ในออสเตรเลีย โปรแกรม GI Symbol Program เป็นโปรแกรมอิสระโปรแกรมเดียวเท่านั้นที่ได้รับการรับรองจาก GI ทั่วโลกที่กำหนดให้อาหารต้องเป็นไปตามเกณฑ์เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพภายในกลุ่มของอาหารเหล่านั้น อาหารทั้งหมดของ ยูซานา มีสัญลักษณ์ GI Symbol ในออสเตรเลีย และข้อมูลการทดลองคุณภาพได้รับการตรวจสอบโดย GIF

Glycemic Index Foundation
A collaboration between the University of Sydney, the Juvenile Diabetes Research Foundation of Australia, and Diabetes Australia—the Glycemic Index Foundation (GIF) backs the GI Symbol Program in Australia. The GI Symbol Program is the only independent worldwide GI certification program requiring foods meet a number of criteria to prove they are a healthy choice within their food group. All USANA Foods carry the GI Symbol in Australia, and all testing data quality has been verified by the GIF.