ความร่วมมือทางด้านการวิจัย (Research Partnerships)


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47
ในปี 2007 ยูซานา ประกาศ ความร่วมมือกับสถาบัน Linus Pauling Institute (LPI) เป็นระยะเวลานาน 10 ปี) สถาบัน LPI มีฐานอยู่ที่Oregon State University สถานบัน LPIเป็นหนึ่งในสองศูนย์วิจัยที่เป็นเลิศสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์ประกอบและการแพทย์ทางเลือกของประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งโดยศูนย์การแพทย์ประกอบและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สถานบัน Linus Pauling Institute ดำเนินการวิจัยตามแนวความคิดที่อาหารที่สมดุลและมีสารอาหารคือกุญแจสำหรับการมีสุขภาพที่ดีที่สุด ยูซานาทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบัน LPI เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบใหม่  และดำเนินการศึกษาอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับประโยชน์สำหรับสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสารอาหารหลัก

Linus Pauling Institute

In 2007, USANA announced a 10-year partnership with the Linus Pauling Institute (LPI). Based at Oregon State University, LPI is one of the nation’s first two Centers of Excellence for Research on Complementary and Alternative Medicine designated by the National Center for Complementary and Alternative Medicine of the National Institutes of Health. The Linus Pauling Institute conducts research based on the idea that a balanced and nutritious diet is the key to optimal health. USANA works closely with LPI to explore new products and ingredients and conduct extensive studies on the health benefits associated with key nutrients.

งานวิจัย บทคัดย่อ และการนำเสนอของสถาบัน LPI ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ยูซานา :

% | % | % | % | % | % | %