ความร่วมมือทางด้านการวิจัย (Research Partnerships)


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47
  • Barker T, Martins TB, Hill HR, Kjeldsberg CR, Trawick RH, Leonard SW, Walker JA, Traber MG. Vitamins E and C Modulate the Association Between Reciprocally Regulated Cytokines After an Anterior Cruciate Ligament Injury and Surgery.  2011. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Mar 22. [Epub ahead of print].
  • Barker T, Dixon BM, Schneider ED, Weaver LK. Smaller concentration-supplementation slopes at a higher vitamin D treatment dose. (20XX). Experimental Biology, in review.
  • Barker T, Martins TB, Hill HR, Dixon BM, Schneider ED, Weaver LK. Different doses of supplemental vitamin D mediate disparate cytokine responses. (20XX). To be submitted.
  • (Certain papers were published in collaboration with both TOSH and LPI scientists.  For sake of brevity, these papers are listed only in the LPI section.)
  • Barker T, Traber MG. Does Vitamin E and C Supplementation Improve the Recovery From Anterior Cruciate Ligament Surgery? 2011. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine 16(2): 114-128.http://chp.sagepub.com/content/16/2/114.abstract

 

มูลนิธิ Glycemic Index Foundation
ความร่วมมือระหว่าง University of Sydney มูลนิธิ Juvenile Diabetes Research Foundation of Australia และ Diabetes Australia— มูลนิธิ Glycemic Index Foundation (GIF) สนับสนุนโปรแกรม GI Symbol Program ในออสเตรเลีย โปรแกรม GI Symbol Program เป็นโปรแกรมอิสระโปรแกรมเดียวเท่านั้นที่ได้รับการรับรองจาก GI ทั่วโลกที่กำหนดให้อาหารต้องเป็นไปตามเกณฑ์เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพภายในกลุ่มของอาหารเหล่านั้น อาหารทั้งหมดของ ยูซานา มีสัญลักษณ์ GI Symbol ในออสเตรเลีย และข้อมูลการทดลองคุณภาพได้รับการตรวจสอบโดย GIF

Glycemic Index Foundation
% | % | % | % | % | % | %