ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ของยูซานา (USANA’s Scientific Experts)

นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกของยูซานาทบทวนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาทางด้านการแพทย์ล่าสุดในเรื่องสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารพฤกษเคมี(phytochemicals)ที่มีความสำคัญ  พวกเขายังทดสอบฤทธิ์และความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ทุกตัวของยูซานาเพื่อรับรองความสมบูรณ์และความสมดุลของสูตรต่างๆ นักวิทยาศาสตร์ของยูซานามีความเชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ  และส่วนมากได้ตีพิมพ์งานวิจัยมาแล้วมากมายในชีวิตการทำงานของพวกเขา

USANA’s world-class scientists review the latest scientific literature and clinical studies on important nutrients, vitamins, minerals, and phytochemicals. They also test the potency and purity of every USANA product to ensure complete and balanced formulas. USANA scientists come from varying fields of expertise, and most have published numerous papers in their careers.

 

           ดร. John Cuomo
         กรรมการบริหารการวิจัยและการพัฒนา

         Executive Director of Product Development and Technology

ประสบการณ์ ของ ดร. John Cuomo ในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์การผลิตและวิธีการวิเคราะห์ ทำให้ความช่วยเหลือที่เขามีต่อยูซานานั้นไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้  เขามีสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมากว่า 20 รายการ และเป็นผู้ประพันธ์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมาย

“ผมว่า ยูซานา มีอะไรมากมายที่แตกต่างไปจากบริษัทผลิตอาหารเพื่อสุขภาพรายอื่นๆ” ดร. Cuomo กล่าว

“สิ่งแรกคือการรับประกันคุณภาพของ ยูซานา ในการพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ มีไม่กี่บริษัทที่มีระดับการควบคุมคุณภาพอย่างที่ ยูซานา มี เราใช้เวลานานมากและใช้เงินจำนวนมากที่จะรับรองว่าองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในฉลาก หนึ่งในวิธีที่เราใช้คือการทดสอบฤทธิ์ของส่วนประกอบภายในองค์กรของเรา”

ดร. Cuomo เคยเห็นหลายบริษัทมีสายผลิตภัณฑ์ที่มีแต่ผลิตภัณฑ์ที่เน้นที่การทำตลาด “เราจะไม่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่คนกำลังนิยมเพียงเพื่อที่จะทำกำไร”

Dr. John Cuomo’s experience in synthetic organic chemistry, manufacturing, and analytical methods make his contribution to USANA invaluable. He holds over 20 United States and European patents and is the author of numerous scientific papers. “There are several areas that I think set USANA apart from other nutritional companies,” Dr. Cuomo says. “The first is USANA’s quality assurance in product development and manufacturing. Few companies have the level of quality control that USANA does. We spend a tremendous amount of time and money making sure that product composition exactly matches what’s on the label. One of the ways we do that is through our in-house testing of ingredient potency.”

Dr. Cuomo has seen many other companies include product lines solely based on the marketability of the products. “We won’t jump on the bandwagon to join the latest health craze simply to make a profit.”

           ดร. Mark Brown
         ผู้อำนวยการด้านคุณสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์

         Director of Product Development

ดร. Mark Brown ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเคมีชีวอินทรีย์ และได้รับปริญญาเอกทางด้านเคมีอินทรีย์จาก University of California และปริญญาตรีทางด้านเคมีจาก California State University, Chico ด้วยประสบการณ์ทางด้านเคมีมากกว่า 15 ปี เขาจึงเป็นสมาชิกในทีมนักวิทยาศาสตร์ของ ยูซานา ที่ทรงคุณค่าคนหนึ่ง

Dr. Mark Brown has completed extensive research in bioorganic chemistry and holds a Ph.D. in organic chemistry from the University of California and a bachelor’s degree in chemistry from California State University, Chico. With more than 15 years of chemistry experience, he is a valuable member of USANA’s scientific team.

 

        ดร. Brian Dixon
        ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
        Executive Director of Scientific and Clinical Affairs

บทบาทหลัก ของ ดร. Brian Dixon คือการช่วยเหลือและบริหารจัดการการศึกษาทางด้านการแพทย์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ ยูซานา เขาได้รับปริญญาเอกทางด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาจากOregon State University ซึ่งเป็นที่ที่เขาเน้นการวิจัยของเขาในเรื่องของกลไกทางชีวเคมีที่อยู่ เบื้องหลังของกระบวนการชราภาพ และศักยภาพในการรักษาโรคของกรดไลโปอิก

“โภชนาการเป็นเรื่องที่อยู่ในใจผมเสมอ” ดร. Dixon กล่าว “ผมเข้าร่วมทีมนักวิทยาศาสตร์ของ ยูซานา เพราะ ยูซานา มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ตามหลัก วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงในอุตสาหกรรม”

Dr. Brian Dixon’s primary role is to facilitate and manage all clinical studies conducted at USANA. He earned a Ph.D. in molecular and cellular biology from Oregon State University, where he focused his research on the underlying biochemical mechanisms of the aging process and the therapeutic potential of lipoic acid. “Nutrition has always been close to my heart,” Dr. Dixon says. “I joined the USANA scientific team for their unyielding and uncompromising edict to produce the highest quality science-based health products in the industry.”

        Keijun Koh
        ผู้จัดการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
        Product Development Manager

นางสาว Keijun Koh เภสัชกรที่ได้รับใบอนุญาต  เคยทำงานในห้องปฏิบัติการทางชีวเคมีและหนึ่งในบริษัทการค้าชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น  เธอทำหน้าที่ดูแลเรื่องการกำกับดูแลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นางสาว Koh เข้าทำงานกับยูซานาในญี่ปุ่นในปี 2003 และได้ย้ายมาทำงานที่สำนักงานใหญ่ใน Salt Lake City รัฐ Utah ปัจจุบันเธอให้ความสนใจกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดในแถบเอเชียแปซิฟิกของยูซานา

Ms. Keijun Koh is a licensed pharmacist, who previously worked at a biochemistry laboratory as well as one of the leading trading companies in Japan, where she oversaw regulatory affairs and product development. Ms. Koh joined USANA Japan in 2003 and has since relocated to USANA’s Home Office in Salt Lake City, Utah. She currently focuses on the development of products for USANA’s Asia Pacific markets.

Jim Eng

         Jim Eng
         ผู้จัดการโครงการการวิจัยและการพัฒนา
         Senior Formulator

 นาย Jim Eng อยู่กับยูซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์ มาตั้งแต่ปี 1996 และปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการการวิจัยและการพัฒนา เขาได้รับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์เอกวิศวกรรมเคมีจาก New Jersey Institute of Technology และมีประสบการณ์มากกว่า 27 ปี ในอุตสาหกรรมยาและอาหาร ในฐานะที่เป็นผู้จัดการโครงการ หนึ่งในหน้าที่หลักของนาย Eng ก็คือการเปลี่ยนงานวิจัยและแนวความคิดทางด้านการพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูง

Mr. Jim Eng has been with USANA Health Sciences since 1996 and is currently the R&D Project Manager. He holds a bachelor of science degree in chemical engineering from New Jersey Institute of Technology and has more than 27 years of experience in the pharmaceutical and nutritional industry. As project manager, one of Mr. Eng’s primary functions is to transform research and development ideas into high-quality nutritional products.