ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ของยูซานา (USANA’s Scientific Experts)


Warning: Division by zero in /home/customer/www/myhealthythai.com/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกของยูซานาทบทวนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาทางด้านการแพทย์ล่าสุดในเรื่องสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารพฤกษเคมี(phytochemicals)ที่มีความสำคัญ  พวกเขายังทดสอบฤทธิ์และความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ทุกตัวของยูซานาเพื่อรับรองความสมบูรณ์และความสมดุลของสูตรต่างๆ นักวิทยาศาสตร์ของยูซานามีความเชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ  และส่วนมากได้ตีพิมพ์งานวิจัยมาแล้วมากมายในชีวิตการทำงานของพวกเขา

USANA’s world-class scientists review the latest scientific literature and clinical studies on important nutrients, vitamins, minerals, and phytochemicals. They also test the potency and purity of every USANA product to ensure complete and balanced formulas. USANA scientists come from varying fields of expertise, and most have published numerous papers in their careers.

 

% | % | % | % | % | % | % | % | % | %