ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ของยูซานา (USANA’s Scientific Experts)


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47
         ผู้จัดการโครงการการวิจัยและการพัฒนา
         Senior Formulator

 นาย Jim Eng อยู่กับยูซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์ มาตั้งแต่ปี 1996 และปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการการวิจัยและการพัฒนา เขาได้รับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์เอกวิศวกรรมเคมีจาก New Jersey Institute of Technology และมีประสบการณ์มากกว่า 27 ปี ในอุตสาหกรรมยาและอาหาร ในฐานะที่เป็นผู้จัดการโครงการ หนึ่งในหน้าที่หลักของนาย Eng ก็คือการเปลี่ยนงานวิจัยและแนวความคิดทางด้านการพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูง

Mr. Jim Eng has been with USANA Health Sciences since 1996 and is currently the R&D Project Manager. He holds a bachelor of science degree in chemical engineering from New Jersey Institute of Technology and has more than 27 years of experience in the pharmaceutical and nutritional industry. As project manager, one of Mr. Eng’s primary functions is to transform research and development ideas into high-quality nutritional products.

% | % | % | % | % | % | % | % | % | %