ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ของยูซานา (USANA’s Scientific Experts)


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

           ดร. John Cuomo
         กรรมการบริหารการวิจัยและการพัฒนา

         Executive Director of Product Development and Technology

ประสบการณ์ ของ ดร. John Cuomo ในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์การผลิตและวิธีการวิเคราะห์ ทำให้ความช่วยเหลือที่เขามีต่อยูซานานั้นไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้  เขามีสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมากว่า 20 รายการ และเป็นผู้ประพันธ์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมาย

% | % | % | % | % | % | % | % | % | %