ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ของยูซานา (USANA’s Scientific Experts)


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47
         ผู้อำนวยการด้านคุณสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์

         Director of Product Development

ดร. Mark Brown ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเคมีชีวอินทรีย์ และได้รับปริญญาเอกทางด้านเคมีอินทรีย์จาก University of California และปริญญาตรีทางด้านเคมีจาก California State University, Chico ด้วยประสบการณ์ทางด้านเคมีมากกว่า 15 ปี เขาจึงเป็นสมาชิกในทีมนักวิทยาศาสตร์ของ ยูซานา ที่ทรงคุณค่าคนหนึ่ง

Dr. Mark Brown has completed extensive research in bioorganic chemistry and holds a Ph.D. in organic chemistry from the University of California and a bachelor’s degree in chemistry from California State University, Chico. With more than 15 years of chemistry experience, he is a valuable member of USANA’s scientific team.

% | % | % | % | % | % | % | % | % | %