ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ของยูซานา (USANA’s Scientific Experts)


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47
        ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
        Executive Director of Scientific and Clinical Affairs

บทบาทหลัก ของ ดร. Brian Dixon คือการช่วยเหลือและบริหารจัดการการศึกษาทางด้านการแพทย์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ ยูซานา เขาได้รับปริญญาเอกทางด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาจากOregon State University ซึ่งเป็นที่ที่เขาเน้นการวิจัยของเขาในเรื่องของกลไกทางชีวเคมีที่อยู่ เบื้องหลังของกระบวนการชราภาพ และศักยภาพในการรักษาโรคของกรดไลโปอิก

“โภชนาการเป็นเรื่องที่อยู่ในใจผมเสมอ” ดร. Dixon กล่าว “ผมเข้าร่วมทีมนักวิทยาศาสตร์ของ ยูซานา เพราะ ยูซานา มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ตามหลัก วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงในอุตสาหกรรม”

Dr. Brian Dixon’s primary role is to facilitate and manage all clinical studies conducted at USANA. He earned a Ph.D. in molecular and cellular biology from Oregon State University, where he focused his research on the underlying biochemical mechanisms of the aging process and the therapeutic potential of lipoic acid. “Nutrition has always been close to my heart,” Dr. Dixon says. “I joined the USANA scientific team for their unyielding and uncompromising edict to produce the highest quality science-based health products in the industry.”

% | % | % | % | % | % | % | % | % | %