ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ของยูซานา (USANA’s Scientific Experts)


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

        Keijun Koh
        ผู้จัดการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
        Product Development Manager

นางสาว Keijun Koh เภสัชกรที่ได้รับใบอนุญาต  เคยทำงานในห้องปฏิบัติการทางชีวเคมีและหนึ่งในบริษัทการค้าชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น  เธอทำหน้าที่ดูแลเรื่องการกำกับดูแลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นางสาว Koh เข้าทำงานกับยูซานาในญี่ปุ่นในปี 2003 และได้ย้ายมาทำงานที่สำนักงานใหญ่ใน Salt Lake City รัฐ Utah ปัจจุบันเธอให้ความสนใจกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดในแถบเอเชียแปซิฟิกของยูซานา

% | % | % | % | % | % | % | % | % | %