นักกีฬาที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยูซานา


Warning: Division by zero in /home/ariyanut/public_html/myhealthythai.com/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

แอนโทนิน เดอแครี่ นักมวยอาชีพ

“การชกมวยเป็นกีฬาที่ต้องการการทุ่มเทเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะสามารถไต่เต้าขึ้นไปแข่งขันในระดับสูงได้ คุณจะต้องบังคับตัวเองให้เสียสละเป็นอย่างมาก คุณไม่สามารถละเลยการเตรียมการในแง่มุมใดๆ ได้เลย เราทำการฝึกวันละสองครั้งทุกวัน เพื่อไปให้ถึงศักยภาพสูงสุดที่เรามี และผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราไม่ได้ให้พลังงานที่ถูกต้องกับร่างกายของเรา ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของมือใหม่ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทำได้เต็มที่โดยปราศจากโภชนาการที่เหมาะสม ผมภาคภูมิใจมากในการรับประทานอาหารอย่างมีสุขภาพที่ดี ผมพยายามที่จะเลือกสิ่งที่ถูกต้อง แต่การฝึกฝนอันหนักหน่วงทำให้ผมรู้สึกได้เลยว่า มันยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเพียงพอ นี่คือเหตุผลที่วิตามิน และอาหารเสริมของยูซานาเข้ามามีบทบาทสำคัญ”

% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.